موسوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی گرمی شد

طی حکمی سید علی موسوی به‌عنوان سرپرست جدید تامین اجتماعی شعبه شهرستان گرمی منصوب شد.

به گزارش اردبیل رسا،  سید علی موسوی بعنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی گرمی منصوب شد.

موسوی بیست سال سابقه سازمانی بعنوان مسئول بازرسی شهرستان گرمی، دبیرقرارگاه شهید احمدی روشن بسیج دانشجویی گرمی و دبیرستاد امربه معروف و نهی از منکر شهرستان گرمی را در کارنامه دارد.

وی همچنین هیچ نسبت فامیلی با مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور ندارد.