محکومیت مبل فروش متقلب و کم فروش در اردبیل

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل از جریمه یک میلیارد و ۲۰۰ ریالی یک مبل‌ فروش متخلف در اردبیل خبر داد.

به گزارش اردبیل رسا به نقل از روابط عمومی اداره کل تعزیرات حکومتی اردبیل علی رحیمی آذر گفت: پرونده تقلب و کم فروشی متصدی مبل فروشی به ارزش ۱۲۰ میلیون ریال در شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود: شعبه پس از بررسی و با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر جبران خسارت در حق شاکی و نصب پارچه، به پرداخت یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

رحیمی آذر گفت: با گزارش بازرسان اداره صمت پیرامون موضوع تقلب و کم فروشی در ساخت یک دست مبل و میز غذاخوری به لحاظ کیفیت و کمیت منطبق با کالا، پرونده این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شده بود.