مبل ساز متقلب در اردبیل نقره داغ شد

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل از محکومیت دو میلیارد ریالی تولیدکننده مبل خبر داد.

به گزارش اردبیل رسا، علی رحیمی آذر در جمع خبرنگاران اظهار کرد: پرونده تقلب یک دست سرویس مبل هشت نفره و‌ میز غذاخوری 6 نفره به ارزش 200 میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی اردبیل رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل افزود: شعبه با بررسی پرونده ، تخلف را محرز و متخلف را به پرداخت 650 میلیون ریال جزای نقدی در حق شاکی و 2 میلیارد ریال جریمه محکوم کرد.

رحیمی آذر گفت: بازرسان سازمان صمت بر اساس شکایت شاکی خصوصی گزارش را  تنظیم و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی اردبیل ارسال کردند .