مالک پناهی بخشدار مشگین شرقی شد

مالک پناهی سردی بعنوان سرپرست بخشداری مشگین شرقی منصوب شد.

به گزارش اردبیل رسا، طی حکمی از سوی استاندار اردبیل مالک پناهی سردی بعنوان سرپرست بخشداری بخش مشگین شرقی و علی جهانبخش بعنوان سرپرست بخشداری بخش مرکزی شهرستان مشگین شهر منصوب شدند.