قلع و قمع ساخت و سازهای غیر مجاز در اردبیل

باحضور معاون دادستان مرکز استان اردبیل در امور اجرای احکام کیفری، ۲۵ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های زراعی اطراف اردبیل، قلع و قمع شد.

به گزارش اردبیل رسا، باحضور معاون دادستان مرکز استان اردبیل در امور اجرای احکام کیفری، ۲۵ مورد ساخت و ساز غیر مجاز در زمین های زراعی اطراف اردبیل، قلع و قمع شد.

مرکز رسانه دادستانی اردبیل با انتشار خبر اجرای حکم قلع و قمع ۲۵ مورد ساخت و ساز غیرمجاز در زمین های زراعی یکی از مناطق اطراف اردبیل، اعلام داشت: این عملیات در سایر مناطق اردبیل نیز حسب برنامه زمان بندی و در راستای قانون حفظ اراضی با کاربری زراعی و باغ ها اجرا خواهد شد.

براساس این گزارش، آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل تاکید کرده است: قبل از هر گونه اقدام در خصوص ساخت و ساز، می بایست نسبت به اخذ مجوز قانونی از مراجع ذیصلاح اقدام شود چرا که اقدام غیرقانونی در ساخت و ساز، علاوه بر قلع و قمع و تحمیل هزینه برای اشخاص متخلف، مجازات قانونی نیز به دنبال دارد./