معاون دادگستری اردبیل:

قرارگاه توانمندسازی و بازپروری اجتماعی زندانیان تشکیل می‌شود

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل گفت: قرارگاه توانمندسازی و بازپروری اجتماعی زندانیان اردبیل به منظور امکان مراقبت پس از خروج از زندان تشکیل می‌شود.

به گزارش اردبیل رسا، جلال آفاقی ظهر دوشنبه در جلسه مدیران اداره زندان‌های استان اردبیل اظهار کرد: این قرارگاه ابتکاری در استان با مشارکت دستگاه‌های مرتبط و سازمان‌های مردم نهاد در آینده نزدیک به منظور امکان مراقبت‌های شایسته پس از خروج از زندان، پیگیری وضعیت اشتغال و حرفه آموزی و بازاجتماعی نمودن و اصلاح محکومین تشکیل خواهد شد.

وی با اشاره به فلسفه مجازات و تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس، زندان را آخرین راهکار به ویژه در جرایم مهم دانست و ضرورت توجه به کاهش جمعیت کیفری را یادآور شد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان اردبیل خاطرنشان کرد: در هر جرمی که اتفاق می‌افتد جریان‌ها، شرایط و اشخاص مختلفی می‌توانند دخیل باشند و تحقق هر جرم در حقیقت معلول علت‌هایی است که در مواجهه با مجرمین باید به ریشه‌ها، بسترها و خاستگاه‌های جرایم توجه شود.

آفاقی با بیان اینکه ریشه بخش قابل توجهی از آسیب‌ها و جرایم مشکلات اقتصادی، فقر و بیکاری است، تلاش و همت عمومی برای توانمندسازی زندانیان و جامعه پذیری و باز اجتماعی کردن آنان را خواستار شد و اظهار کرد: تلاش برای اصلاح مجرمان و بازپروری اجتماعی آنان باید به همت همگانی در جامعه تبدیل شود.

وی از تشکیل قرارگاهی در آینده نزدیک در این خصوص در استان خبر داد و گفت: این قرارگاه به صورت ابتکاری و با هدف هم افزایی دستگاه‌های متولی به ویژه در زمینه اجتماعی و فرهنگی و عضویت سازمان‌های مردم نهاد و با کارگروه‌های مختلف تشکیل خواهد شد.