قالیباف رئیس مجلس دوازدهم شد

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی شد.

به گزارش اردبیل رسا، با رای نمایندگان مردم محمد باقر قالیباف به عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

محمد باقر قالیباف، ذوالنور و متکی نامزد ریاست مجلس دوازدهم بودند که قالیباف 198 رای، مجتبی ذوالنوری 60 رای ، متکی 5 رای آوردند و 24 رای هم باطله بود.