طاها نعمتی رکورد وزنه برداری جهان را شکست

طاها نعمتی با مهار وزنه ۱۷۶ کیلوگرم،۵ کیلوگرم رکورد نوجوانان جهان را شکست.

به گزارش اردبیل رسا، طاها نعمتی اردبیل با ۱۷ سال و مهار وزنه ۱۷۶ کیلوگرم،۵ کیلوگرم رکورد نوجوانان جهان را شکست.

 در پایان رقابت‌های قهرمانی جوانان جهان (مکزیک ۲۰۲۳) در دسته ۱۰۹+طاها نعمتی مقدم وزنه بردار اردبیلی، با ۱۷۶ کیلوگرم در یک ضرب ۲۰۵ کیلوگرم در دو ضرب و با مجموع رکورد ۳۸۱ کیلوگرم به سه مدال نقره رسید.