عضو شورای شهر اردبیل تاکید کرد:

ضرورت تفکیک بافت فرسوده شهری اردبیل از سکونتگاه‌های غیررسمی

عضو شورای شهر اردبیل بر ضرورت تفکیک بافت فرسوده شهر از سکونتگاه‌های غیررسمی تاکید کرد.

به گزارش اردبیل رسا، ابراهیم علیپور در خصوص تصویب مجوز برای لایحه اعطای تخفیف ۵۰ درصدی به عوارض پروانه ساختمانی بافتهای فرسوده، اظهار کرد: توسعه متوازن شهری بایستی عملیاتی شود.

وی با بیان اینکه تلاش اعضای شورای شهر در راستای رسیدن شهر اردبیل به نقطه صفر توسعه است؛افزود: بافت فرسوده بایستی جدا از سکونتگاههای غیررسمی باشد.

عضو شورای شهر اردبیل تصریح کرد: طرح و نقشه ی احیای بافت فرسوده و کاهش سکونت گاههای غیررسمی در قالب طرح تفصیلی شهر مطرح شده که بیش از ۸۰ درصد بافتهای فرسوده را شامل خواهد شد./