ضرب الاجل معاون پیشگیری دادستان برای ساماندهی ضایعات فروشان

مرتضی طاهری‌فرد در بازدید میدانی از وضعیت ضایعات فروشی‌های شهر، با ابلاغ ضرب الاجل برای ساماندهی آنان، بر ضرورت فعالیت در مکان مناسب و وجود پروانه کسب تاکید کرد.

به گزارش اردبیل رسا، مرتضی طاهری‌فرد در بازدید میدانی از وضعیت ضایعات فروشی‌های شهر، با ابلاغ ضرب الاجل برای ساماندهی آنان، بر ضرورت فعالیت در مکان مناسب و وجود پروانه کسب تاکید کرد.

وی افزود: ضایعات فروشی‌های فاقد مجوز در اردبیل، پلمب و نسبت به تشکیل پرونده قضایی برای تعقیب متخلفین اقدام خواهد شد.

معاون دادستان‌ مرکز استان اردبیل همچنین از ادارات و سازمان‌های شهرداری، نظارت بر اماکن عمومی انتظامی، بهداشت، اتاق اصناف و اتحادیه مربوطه خواست؛ به منظور بازدید و نظارت‌های مستمر از سطح شهر و برخوردهای جدی با واحدهای متخلف، از طریق گشت‌های تلفیقی عمل نمایند.

پیشگیری از خرید و فروش اموال مسروقه و الزام بر داشتن دفاتر خرید و فروش اموال ضایعاتی از جمله تاکیدات دیگر طاهری‌فرد در این بازدید میدانی بود./