عضو شورای شهر اردبیل خبرداد:

صدور مجوز تدوین آیین نامه انضباطی برای تاکسی‌های اردبیل

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر اردبیل گفت: مجوز تدوین آیین نامه اجرایی و قوانین و مقررات انضباطی برای تاکسی‌ها صادر شد.

میرمحمد سیدهاشمی در صحن شورای شهر اردبیل، اظهار کرد: با موافقت اعضا و در راستای صیانت از جان، مال و آبروی شهروندان مجوز تدوین آیین نامه اجرایی و قوانین و مقررات انضباطی تاکسی‌ها در اردبیل صادر شد.

وی افزود: آیین‌نامه انضباطی سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری اردبیل از سال ۸۹ تدوین شده و هیچگونه بروز رسانی انجام نشده است که ضروری بود برای نظارت مطلوب بر عملکرد تاکسی‌ها آیین نامه جدید تدوین شود.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شهری شورای اسلامی شهر اردبیل بیان کرد: با اجرای قوانین این آیین نامه تاکسی ها ملزم هستند در مسیرهای تعیین شده نسبت به ارائه خدمت با کیفیت با رعایت شئونات اسلامی و اجتماعی و اخلاق حرفه ای اقدام کنند.

سیدهاشمی ادامه داد: رسیدگی به تخلفات رانندگان از جمله عدم حمل و نقل مسافر، ارتکاب جرم در حین تاکسیرانی، عدم رعایت شئونات اسلامی، عدم رعایت نرخ‌های مصوب، تکرار تخلفات راهنمایی رانندگی و دیگر تخلفات در چارچوب این آیین‌نامه رسیدگی و بررسی خواهد شد.