دادستان اردبیل:

صدور دستورات ویژه دادستان اردبیل برای برخورد با رانندگان پرخطر

آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل، دستورات ویژه ای را برای برخورد با رانندگان پرخطر و برهم زنندگان نظم و امنیت ترافیکی در اردبیل صادر کرد.

به گزارش اردبیل رسا، جلال آفاقی درپی نارضایتی شهروندان از رانندگی های مخاطره آمیز و برهم زنندگان امنیت ترافیکی که با حرکت درجا، لایی کشی، حرکات مارپیچ، سرعت سرسام آور، سرعت غیرمجاز و یا ایجاد آلودگی صوتی بانصب سیستم بک فایر و نظایر آنها موجب نگرانی عمومی و نارضایتی شده اند، اظهار داشت: وسیله نقلیه شخصی ابزار تخلیه هیجانات روحی و روانی نیست و با کسانی که موجب سلب آسایش عمومی و ترس و رعب شهروندان می شوند، با قاطعیت برخورد خواهد شد.

دادستان اردبیل ازصدور دستورات ویژه به پلیس راهور در مرکز استان خبر داده، افزود: از اول شهریورماه،طرح ویژه ای در سطح شهراردبیل برای برخورد با تخلفات حادثه آفرین رانندگان و رانندگی های مخاطره آمیز اجرا خواهد شد.

آفاقی با اشاره به ضرورت صیانت از نظم عمومی و حقوق عامه و پیشگیری از تبعات ناگوار رانندگی های پرخطر و سایر جرایم مرتبط احتمالی و نارضایتی شهروندان، گفت: رانندگان حادثه ساز و پرخطر جهت تست روانسنجی و بررسی حالات روحی و روانی به پزشکی قانونی معرفی خواهند شد.

دادستان مرکز استان همچنین از توقیف وسیله نقلیه در رانندگی های مخاطره آمیز از هفت تا سی روز علاوه بر اعمال قانون و جریمه نقدی خبر داده، افزود: برابر دستورصادره و علاوه بر موارد فوق، رانندگان حادثه ساز و پرخطر جهت بازآموزی قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به آموزشگاه های تعلیم رانندگی برای طی دوره یک هفته ای معرفی خواهند گردید.

وی همچنین از شهروندان خواست درصورت داشتن مستندات از چنین رانندگی هایی درسطح شهر، مراتب را به دادستانی یا پلیس اعلام دارند./