سیدهاشمی رئیس شورای شهر اردبیل شد

میرمحمد سیدهاشمی با ۶ رأی بعنوان رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل انتخاب شد‌.

به گزارش اردبیل رسا،هیات رئیسه سال سوم شورای شهر اردبیل مشخص شد

میرمحمد سیدهاشمی با ۶ رای در رقابت با سیدناصر حسینی، به عنوان رئیس شورای شهر اردبیل انتخاب شد.

بهزاد عباس‌زاده با ۶ رای در رقابت با سیدناصر حسینی به عنوان نایب رئیس شورای شهر اردبیل انتخاب شد.

ابراهیم علیپور تک کاندیدای دبیری اول، با ۶ رای به عنوان دبیر اول این شورا انتخاب شد.

مینا نهامین هم تک کاندیدای دبیری دوم شورای شهر اردبیل با ۷ رای انتخاب شد./