یادداشت؛

سناریوهای احتمالی بعد از حمله فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان

طاهر نجفی فعال سیاسی و رسانه‌ای طی یادداشتی به تحلیل ماجرای حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران و روابط فی مابین ایران و آذربایجان بعد از این جریان پرداخته است.

خبر حمله فرد مسلح به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران در حالی منتشر شده است که طی ماه های گذشنه شاهد تلاش‌هایی جهت برهم زدن رابطه حسنه بین دو کشور دوست و همسایه ایران و جمهوری آذربایجان بوده‌ایم.

صرف‌نظر از علل، اهداف و احتمال وجود دست‌های پشت‌پرده در این حادثه، چند سناریو را می‌توان در مراحل بعدی محتمل دانست:

1⃣ واکنش تند دولت جمهوری آذربایجان با تشویق برخی کشورها (همچون اسرائیل، آمریکا، ترکیه و …) و اتهام‌زنی به ایران در خصوص عدم توانایی در حفظ امنیت این سفارتخانه و یا دست‌داشتن در این حمله تروریستی. بدیهی است که این گزینه با هدف افزایش تنش‌ها بین دو کشور خواهد بود.

2⃣ درخواست دولت جمهوری آذربایجان از مجامع بین‌المللی جهت ورود به بررسی حادثه و اتهام‌زنی مستقیم به ایران و درخواست تحویل شخص تروریست به دولت آذربایجان جهت بازجویی و رسیدگی.

3⃣ ابراز تاسف برخی کشورهای همسو با آذربایجان در خصوص ضعف ایران در حفظ و حراست از سفارتخانه آذربایجان و تهدید به قطع برخی روابط دیپلماتیک این کشورها با ایران به بهانه جلوگیری از اقدام مشابه برای سفارتخانه آن‌ها.

4⃣ آغاز عملیات و جنگ رسانه‌ای جدید علیه ایران با هدف نمایش چهره ناامن از پایتخت ایران به خصوص برای اتباع کشورهای دیگر و احتمالا اتهام زدن به برخی نهادهای انقلابی ایران، در راستای همنوایی دولت آذربایجان با پارلمان اروپا

یادداشت: طاهر نجفی