سرپرست هیات حسابرسی دیوان محاسبات در جهاد کشاورزی اردبیل معرفی شد

با حضور سرپرست سازمان جهاد کشاورزی و معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات استان، سرپرست جدید هیات حسابرس دیوان محاسبات اردبیل در جهاد کشاورزی استان معرفی شد.

به گزارش اردبیل رسا، با حضور سرپرست سازمان جهاد کشاورزی و معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات استان، سرپرست جدید هیات حسابرس دیوان محاسبات اردبیل در جهاد کشاورزی استان معرفی شد.

مراسم تودیع و معارفه روسای هیات حسابرسی دیوان محاسبات استان اردبیل مستقر در سازمان جهاد کشاورزی استان و ادارات تابعه برگزار شد.

در این آیین از زحمات یاور محمد بخش تجلیل و ذبیح اله عباسی بعنوان سرپرست جدید هیات حسابرسی این نهاد نظارتی در جهاد کشاورزی معرفی شد.