با کسب تمامی آرای اعضای مجمع؛

سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون وزنه برداری شد

اعضای مجمع فدراسیون وزنه برداری با اکثریت آرا سجاد انوشیروانی را به عنوان رئیس چهار سال آینده این فدراسیون انتخاب کردند.

مجمع انتخابات ریاست فدراسیون وزنه برداری صبح امروز دوشنبه با حضور سیدمحمدپولادگر معاون ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش، سیدمناف هاشمی دبیرکل کمیته ملی المپیک و آرش فرهادیان مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها در سالن فارسی آکادمی ملی المپیک برگزار شد.

برای ریاست این فدراسیون ایوب بهتاج و سجاد انوشیروانی نامزد شده بودند که بهتاج در مجمع حاضر نشد تا انوشیروانی به عنوان تنها نامزد به ریاست فدراسیون برسد.

در پایان رای گیری از ۵۲ عضو مجمع سجاد انوشیروانی با کسب ۱۰۰ درصد آرا رئیس فدراسیون شد.