رسولی سرپرست هیات جودو استان اردبیل شد

طی حکمی حسام رسولی به عنوان سرپرست هیات جودو استان اردبیل منصوب شد.

به گزارش اردبیل رسا، با حکم آرش میر اسماعیلی رئیس فدراسیون جودو دکتر حسام رسولی سرپرست هیات جودو استان اردبیل منصوب شد