رسولی سرپرست جهاد دانشگاهی اردبیل شد

اسحاق رسولی، با حکمی به عنوان سرپرست جهاد دانشگاهی استان اردبیل منصوب شد.

به گزارش اردبیل رسا، اسحاق رسولی، با حکم حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی، به عنوان سرپرست واحد اردبیل منصوب شد.

وی ریاست بر دانشگاه آزاد، دانشکده خبر و مدیریت اندیشکده حکمرانی اردبیل را در کارنامه دارد./