رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان اردبیل انتخاب شد 

با رای اعضای هیئت مدیره یوسف ساجد بعنوان رئیس سازمان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل انتخاب شد.

به گزارش اردبیل رسا، جلسه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل با موضوع انتخاب هیأت رئیسه و خزانه دار سال دوم ، با حضور اعضای هیات مدیره و بازرسان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل، معاون مسکن و ساختمان راه و شهرسازی استان اردبیل، مدیریت حراست راه و شهرسازی استان ، نماینده تام الاختیار شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و سرپرست نظام مهندسی اداره کل راه و شهرسازی استان در محل سالن جلسات سازمان تشکیل شد.

گفتنی است این جلسه به دعوتنامه رسمی شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور و با حضور نماینده آن شورا تشکیل شد تا در عین وفاق کامل بین اعضای هیات‌مدیره و همسویی با سیاست های کلی شورای مرکزی، تعامل کامل و سازنده با اداره کل راه و شهرسازی استان بعنوان دستگاه نظارت صورت پذیرد و گام‌هایی موثرتری در جهت ارتقای کیفیت ساخت و ساز و جلب مشارکت عموم اعضای سازمان و پیشبرد اهداف قانونی برداشته شود.

لازم به ذکر است با برگزاری انتخابات سال دوم و با رای اعضای هیئت مدیره ، هیات رئیسه و خزانه دار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل یوسف ساجد بعنوان رئیس سازمان ، فرهاد مبارکی بعنوان نائب رئیس اول ، حسن تقی نژاد بعنوان نائب رئیس دوم ، رقیه بهشتی بعنوان دبیر  و قادر سیم زن بعنوان خزانه دار انتخاب شدند.

انتهای یپام/