فرمانده انتظامي استان اردبیل خبرداد:

دستگيري سارق ديجيتالي در شهرستان گرمي

فرمانده انتظامي استان اردبیل از دستگيري سارق و کشف يک دستگاه استخراج ارز ديجيتال مسروقه به ارزش 20 ميليارد ريال در عمليات مشترک ماموران پليس آگاهي اردبيل و شهرستان "گرمي" خبر داد.

سردار “جواد تقوي” در گفت و گو با اردبیل رسا، اظهار داشت: در پي به سرقت رفتن يک دستگاه استخراج ارز ديجيتال از روستاي “شکرآب” شهرستان “گرمي”، بررسي موضوع به صورت ويژه در دستور کار ماموران پليس آگاهي اين شهرستان قرار گرفت.

وي افزود: با انجام بررسي هاي تخصصي و تحقيقات هدفمند سارق شناسايي و پس از هماهنگي قضائي در عمليات مشترک ماموران پليس آگاهي اردبيل و شهرستان گرمي در ورودي پل زيرگذر “سيد آباد” شهر اردبيل دستگير شد.

فرمانده انتظامي استان اردبيل با اشاره به اعتراف سارق به سرقت گفت: بنا به نظر کارشناسان اقتصادي دستگاه استخراج ارز ديجيتال مسروقه  به ارزش 20 ميليارد ريال مي باشد.

وي افزود: سارق پس از تشکيل پرونده تحويل مرجع قضائي شده و يک دستگاه سواري پرايد مورد استفاده او توقيف شد.