رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور:

دستگاه‌ها باید منابع مازاد مصارف خود را به خزانه‌داری بازگردانند

رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور گفت: دستگاه ها باید منابع مازاد مصارف خود را به خزانه داری بازگردانند. بنابراین سازوکار این مراقبت و هشدار به زودی در دیوان محاسبات فراهم خواهیم شد.

به گزارش اردبیل رسا، سید احمدرضا دستغیب در جمع حبرنگاران در زمینه رسوب حساب دستگاه ها و چاره اندیشی در این زمینه بیان کرد: دیوان محاسبات به زودی یک گزارش عملیاتی و دقیق درباره رسوب حساب دستگاه ها تهیه و ارائه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه های دولتی باید مراقبت لازم را در این بخش داشته باشند، بیان کرد: دستگاه های دولتی اگر مازاد بر مصارف خود، منابعی در حساب هایشان دارند،هیچ ضرورتی برای جذب همه آن،آن هم با تعجیلی که منجر به تضییع بیت المال شود را ندارند.

رئیس کل دیوان محاسبات کل کشور بیان کرد: دستگاه ها باید منابع مازاد مصارف خود را به خزانه داری بازگردانند. بنابراین سازوکار این مراقبت و هشدار به زودی در دیوان محاسبات فراهم خواهیم شد.

 

انتهای پیام/