درخشش هنرمند اردبیلی در جشنواره‌های آلمان و کلمبیا

«میرعلی پرندک» عکاس اردبیلی دو مدال طلای جشنواره فوتوکاپ آلمان و مدال طلای APS کلمبیا را کسب کرد.

به گزارش اردبیل رسا، «میرعلی پرندک» دو مدال طلای جشنواره فوتوکاپ آلمان و مدال طلای APS کلمبیا را کسب کرد.

«میرعلی پرندک» توانست دو مدال طلا GIP را کسب کرده و در سایر بخش‌ها نیز با هفت اثر پذیرفته شود. همچنین در بخش رنگی با کسب بالاترین امتیاز مدال طلایAPS جهانی کلمبیا را کسب کند و در سایر بخش‌ها با ۳ اثر حضور داشته باشد.

جشنواره فوتوکاپ آلمان در چهار بخش رنگی، تک رنگ، گردشکری و طبیعت و جشنوارهOGTAGON زیر نظر فدراسیون بین‌المللی هنر عکاسی جهان در کشور کلمبیا در چهار بخش رنگی، تک رنگ، طبیعت و پرتره هر ساله برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است «میرعلی پرندک» عضو عکاسان جهان(FIAP) و دارای مدرکAFIAP,EFIAP می‌باشد و در سال‌های متوالی پنج مدال طلای جهانی و جوایز ملی و بین‌المللی عکاسی را کسب کرده است./