فرماندار شهرستان نیر:

دامپزشکی از ارکان اصلی تامین امنیت غذایی است

فرماندار شهرستان نیر با تاکید بر ضرورت اهمیت و حساسیت دامپزشکی در تامین سلامت و تضمین امنیت غذایی جامعه، گفت: نگاه شعار محور به دامپزشکی باید تغییر کند.

به گزارش اردبیل رسا، شهرام محمدی با اشاره به نقش محوری مدیریت بهداشتی دامپزشکی در افزایش بهره وری و تامین امنیت غذایی گفت به طور یقین افزایش راندمان تولید و توسعه دامپروری و کشاورزی منطقه بدون تشکیلات قوی و کارامد دامپزشکی میسر نیست.

فرماندار نیر در ادامه سخنانش به ظرفیت ها و پتانسیل های منطقه از بعد کشاورزی و دامپروری اشاره کرد و گفت یکی از شاخص های توسعه یافتگی هر منطقه ای توسعه زیر ساخت های کشاورزی، دامپروری و دامپزشکی آن است و اگر بخواهیم چشم انداز و آینده با ثباتی برای منطقه ترسیم کنیم باید در حوزه کشاورزی و دامپزشکی توسعه پایدار داشته باشیم و در این راستا از زمان حضورم در منطقه پیگیر احداث شهرک دامپروری یکصد هکتاری شستا با ظرفیت ۳۰۰۰ راس در این شهرستان بوده که از سالهای قبل مسکوت مانده است.

محمدی خواستار حمایت دامپزشکی در این زمینه شد و افزود با جدیت تمام موضوع را پیگیری کرده و با همکاری بین بخشی دستگاههای مرتبط انشا… به نتیجه مطلوبی خواهیم رسید.

فرماندار شهرستان نیر در عین حال با بیان اینکه از خانواده جهادی بوده و به عینه و از نزدیک با فعالیت جهادی کارکنان دامپزشکی در سردترین و گرمترین فصول سال و با مراجعه خانه به خانه آنها در دورترین روستاهای منطقه و ارائه خدمات آشنایی کامل دارم افزود تا جائیکه در توانم باشد از دامپزشکی حمایت می کنم.

 

انتهای پیام/