دادستان اردبیل:

خطوط تلفن مرتبط با آگهی‌های تبلیغاتی غیرمجاز مسدود شد

در راستای پیشگیری از آلودگی بصری در فضای شهری و برخورد با عاملین تخریب اموال عمومی و خصوصی از طریق الصاق غیرقانونی پوسترها و برچسب‌های تبلیغاتی و دیوارنویسی‌ها، با دستور دادستان اردبیل حدود یکصد شماره تلفن گزارش شده درگام اول، مسدود شد.

به گزارش اردبیل رسا، جلال آفاقی دادستان مرکز استان، چندی قبل با اشاره به وضعیت نامطلوب موجود در خصوص نحوه الصاق آگهی‌ها و دیوارنویسی‌ها در مرکز استان که علاوه بر آلودگی بصری و ایجاد سیما و منظر نامطلوب، موجبات تخریب و تضییع حقوق عمومی و یا اموال و املاک خصوصی شهروندان شده است، از برخورد دادستانی با عاملین تخریب اموال و الصاق غیرمجاز اعلانات در صورت وصول گزارشات یا شکایات خبر داده بود.

دادستان اردبیل با تاکید مجدد بر رعایت ماده 92 قانون شهرداری‌ها، اقدامات پیشگیرانه شهرداری در الصاق هرگونه برچسب و اطلاعیه بدون مجوز بر روی درب و دیوار منازل و اماکن عمومی را خواستار شده است./