خسارات تندباد در اردبیل

وزش باد شدید در شهر اردبیل حادثه آفرید.

به گزارش اردبیل رسا، وزش باد شدید در شهر اردبیل حادثه آفرید و یه درخت با سقوط بر روی خودرو پارک شده در میدان ارتش، خساراتی را وارد کرد.