معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری اردبیل:

خرید و فروش قراردادهای تعاونی‌های مسکن ممنوع است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: هرگونه خرید و فروش قراردادهای تعاونی های مسکن ممنوع است.

به گزارش اردبیل رسا، آفاقی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رییس کل دادگستری استان اردبیل در کارگاه تخصصی مشاورین املاک اردبیل با اشاره به ممنوعیت قانونی هرگونه فروش و واگذاری موضوع شرکت های تعاونی مسکن قبل از تغییر کاربری وضمن تذکر به مشاورین املاک در این خصوص، از عموم مردم خواست از خرید و فروش چنین قراردهایی خودداری کنند.

وی افزود: برابر مواد قانون مدنی، بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم و مقدار و جنس و وضعیت مبیع باید معلوم باشد و از شرایط صحت معامله، مشخص بودن موضوع است که این موارد شامل قراردادهای واگذاری تعاونی های مسکن نبوده، خرید و فروش آنها ممنوع است.

 

انتهای پیام/