استاندار اردبیل خبرداد:

جانمایی ۱۰ هزار متقاضی نهضت ملی مسکن در شهرستان اردبیل

استاندار اردبیل گفت: در حال حاضر برای ۱۰هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان اردبیل جانمایی و تعیین پیمانکار انجام شده و عملیات اجرایی ساخت این ۱۰هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

به گزارش اردبیل رسا، سیدحامد عاملی در بازدید از روند اجرای طرح نهضت ملی مسکن شهرستان اردبیل اظهار کرد: مسکن یکی از اصلی‌ترین نیازهای فعلی جامعه محسوب می‌شود و دولت به این موضوع مهم توجه ویژه دارد و در این راستا برای ۲۷هزار متقاضی واجد شرایط استان اردبیل ساخت واحد‌های مسکونی طرح نهضت ملی مسکن در دستور کار است.

وی افزود: در شهرستان‌های استان اردبیل به غیر از مرکز استان، بیش از ۷هزار متقاضی واجد شرایط وجود دارد که بخش قابل توجهی از پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از فوندانسیون فراتر رفته و مابقی در مرحله فوندانسیون است.

استاندار اردبیل بیان کرد: در حال حاضر برای ۱۰هزار متقاضی طرح نهضت ملی مسکن شهرستان اردبیل جانمایی و تعیین پیمانکار انجام شده و عملیات اجرایی ساخت این ۱۰هزار واحد مسکونی آغاز شده است.

عاملی تصریح کرد: برای ۱۰هزار متقاضی دیگر طرح نهضت ملی مسکن شهرستان اردبیل هم طی ماه‌های آینده جانمایی، تعیین پیمانکار و دیگر اقدامات لازم انجام و سپس عملیات اجرایی آغاز خواهد شد./