رییس جهاد کشاورزی اردبیل:

تفکیک اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است

رییس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است.

به گزارش اردبیل رسا، نوبخت اژدری پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم رزمایش حفاظت از خاک‌های زراعی اظهار کرد: خاک منبع عظیم و ثروت گرانقدری است که بسیاری از مسائل حیاتی و نیازهای ضروری انسان و جامعه به آن وابسته است، بیش از ۹۵ درصد نیازهای غذایی بشر و درصد قابل توجهی از پوشاک و سایر مایحتاج جمعیت رو به رشد انسان در بستر خاک تولید و تأمین می‌شود.

وی با بیان اینکه گشت حفاظت از اراضی کشاورزی کشاورزی به صورت مستمر و مداوم در حال پایش و نظارت بر اراضی کشاورزی است، افزود: بر اساس قانون، هرگونه تغییر کاربری و تفکیک اراضی کشاورزی، ساخت و ساز و دیوارکشی در مزارع و باغ‌ها بدون اخذ مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و علاوه بر قلع و قمع بناهای احداثی با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل برخورد بدون اغماض با متخلفین را یادآور شد و گفت: مالکین یا متصرفین اراضی زراعی و باغ‌ها که غیر مجاز، اراضی زراعی و باغ‌ها را تغییر کاربری دهند، به پرداخت جزای نقدی تا سه برابر بهای اراضی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید محکوم خواهند شد.

اژدری ادامه داد: درصورت تکرار جرم علاوه بر مجازات مذکور به حبس از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. مدیریت امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان پرونده‌های متخلفین ازاین قانون را به مراجع قضائی ارسال تا مراجع مذکور دستور توقیف عملیات مربوط به موارد مذکور در این قانون را صادر و در خارج از نوبت رسیدگی وبر اساس ضوابط مربوطه حکم قطعی صادر نمایند.

وی خاطرنشان کرد: شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی تلفن ۱۳۱ و یا مراجعه به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان‌ها، اطلاع دهند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با اشاره به آغاز رزمایش سراسری گشت حفظ کاربری اراضی کشاورزی به مناسبت روز جهانی خاک در سراسر شهرستان‌ها افزود: این رزمایش با همکاری و حضور پلیس پیشگیری از جرایم، پلیس امنیت اقتصادی، یگان‌های حفاظت راه و شهرسازی، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی به مدت دو روز برگزار می‌شود./