تصادف خودرو ۲۰۶ و ۲۰۷ در شهرک آزادی اردبیل

تصادف خودرو ۲۰۶ و ۲۰۷ با سه مصدوم در شهرک آزادی و  امداد رسانی و ایمن سازی محیطی توسط آتش نشانان ایستگاه شماره ۴ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل

تصادف خودرو ۲۰۶ و ۲۰۷ با سه مصدوم در شهرک آزادی و  امداد رسانی و ایمن سازی محیطی توسط آتش نشانان ایستگاه شماره ۴ سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اردبیل