تجلیل معاون وزیر جهادکشاورزی از روابط عمومی اداره کل غله اردبیل

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران از مدیر روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل با اهدای لوح و هدایایی نقدی تجلیل کرد.

به گزارش اردبیل رسا، همایش مدیران روابط عمومی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران ، طی دو روز۲۷و۲۸ دی ماه در مشهد مقدس با حضور ملکی مشاور معاون وزیر و مدیرکل حوزه، جباری زادگان مشاور معاون وزیر و مدیرکل روابط عمومی و مدیران روابط عمومی ادارات کل غله استانها برگزار شد.

در پایان همایش به نمایندگی از سید سعید راد معاون وزیر جهاد کشاورزی و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، حافظ ملکی مدیرکل حوزه معاون وزیر وجباری زادگان مدیرکل روابط عمومی بازرگانی دولتی ایران، از جابرعبدالهی مدیر روابط عمومی اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان اردبیل به جهت آگاهی بخشی واطلاع رسانی هدفمند و پوشش شایسته رسانه ای اهداف شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران با اهدای لوح وهدایایی نقدی تجلیل به عمل آمد./