تبدیل روستاهای بران علیا و فیروزآباد به شهر

وزیر کشور با تبدیل روستای «بران علیا مرکز بخش بران شهرستان اصلاندوز » و «روستای فیروزآباد مرکز بخش فیروز شهرستان کوثر» از توابع استان اردبیل به شهر موافقت کرد.

به گزارش اردبیل رسا، احمد وحیدی در نامه ای خطاب به سید حامد عاملی استاندار اردبیل نوشت: در اجرای تبصره ۵ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه شماره ۳۳۶۶۷/۵۹۸۰۶ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری، با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر “تبدیل روستای بران علیا مرکز بخش بران شهرستان اصلاندوز به شهر”  و «تبدیل روستای فیروزآباد مرکز بخش فیروز شهرستان کوثر به شهر» موافقت می‌شود.

وزیر کشور تصریح کرده است: مقتضی است با توجه به قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آئین نامه اجرایی آن اقدام لازم معمول شود.
دکتر وحیدی خاطرنشان کرده است: بدیهی است تاسیس و راه‌اندازی شهرداری موکول به صدور حکم بعدی خواهد بود.

انتهای پیام/