رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل خبر داد:

بهره برداری از 46 طرح تولیدی و عمرانی به مناسبت هفته جهاد کشاورزی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت:تعداد 46 طرح تولیدی و عمرانی با اعتبار بالغ بر یک هزارو 662 میلیارد ریال و با اشتغالزایی مستقیم 782 نفر و اشتغالزایی غیر مستقیم 433 نفر درهفته جهاد کشاورزی سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

نوبخت اژدری در گفتگو با اردبیل رسا با اعلام این خبر افزود: مراسم هفته جهاد کشاورزی از 21 خرداد ماه لغایت 27خرداد ماه برگزار خواهد شد و در طی هفت روز تعداد 46 فقره از طرحهای مهم عمرانی و تولیدی به بهره برداری خواهد رسید.

این مقام مسئول افزود: تعداد 32 طرح در حوزه آب و خاک با صرف 722 میلیارد ریال اعتبار در این ایام به بهره برداری خواهد رسید که طی آن برای تعداد 734 نفر به صورت مستقیم و برای تعداد 395 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: تعداد 4 فقره از این طرحها در حوزه دام و طیور با صرف اعتبار 168میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید و برای تعداد 34 نفر به صورت مستقیم و غیر مستقیم اشتغال ایجاد خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در جمع بندی سخنان خود افزود: تعداد 3 طرح در حوضه صنایع تبدیلی و تکمیلی با اعتبار 498 میلیارد ریال، یک فقره در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری با اعتبار 10 میلیارد ریال ، 3 طرح در حوزه تحقیقات و ترویج کشاوزری با اعتبار 20 میلیارد ریال، یک طرح در حوزه شرکت شهرکهای کشاورزی با اعتبار 100 میلیارد ریال و دو طرح در حوزه امور عشایری با صرف اعتبار 145 میلیارد ریال به بهره برداری خواهد رسید.

وی بیان داشت: در مجموع با بهره برداری از 46 طرح تولیدی و عمرانی برای 782 نفر به صورت مستقیم و برای تعداد 433 نفر به صورت غیر مستقیم اشتغال پایدار ایجاد خواهد شد که چهار هزار و 222 خانوار از این طرحها بهره مند خواهند شد.