بدری رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل شد

صدیف بدری به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل انتخاب شد.

به گزارش اردبیل، صدیف بدری به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان اردبیل در دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی انتخاب شد.

بدری نمایندگی مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در دوره‌های دهم، یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی در کارنامه دارد.

اعضای مجمع نمایندگان استان اردبیل متشکل از آقایان علی نیکزاد، احد بیوته، صدیف بدری، وحید کنعانی ، محمد خوش سیما، بابک رضازاده و یونس فهیمی هستند.