بانوی اردبیلی قهرمان پرتاب دیسک کشور شد

ژاله کاردان بانوی ورزشکار اردبیلی قهرمان کشور شد.

به گزارش اردبیل رسا، ژاله کاردان بانوی ورزشکار و دوومیدانی کار اردبیلی با کمترین امکانات و بدون مربی، توانست قهرمان مسابقات پرتاب دیسک بانوان کشور شد.