بازدید مجمع نمایندگان استان اردبیل از پروژه‌های راه و شهرسازی خلخال و کوثر

به گزارش اردبیل رسا، مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی از پروژهای شاخص حوزه راه و شهرسازی در شهرستانهای خلخال و کوثر بازدید و نظارت میدانی کردند.  

به گزارش اردبیل رسا، مجمع نمایندگان استان اردبیل در مجلس شورای اسلامی از پروژهای شاخص حوزه راه و شهرسازی در شهرستانهای خلخال و کوثر بازدید و نظارت میدانی کردند.