نیکزاد:

ایرانیان بر سرمنافع ملی‌شان باکسی شوخی ندارند

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی را در واکنش به به بیانیه «عربی-روسی» درباره جزایر سه‌گانه منتشر کرد.

به گزارش اردبیل رسا، نماینده مردم  اردبیل، نمین، نیر و سرعین و عضو کمیسیون عمران در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:

‏به حکام عربی صراحتا یادآورمی‌شویم،نتیجه طمع‌ورزی به تمامیت ارضی ایران عزیز، قطع دستانشان خواهدبود‌!

همگان می‌دانند جزایر سه‌گانه همیشه‌ی تاریخ متعلق به ایران بوده و هست، هرگونه تاریخ‌سازی جعلی است!

روسیه نیز باید صراحتاً عذرخواهی و جبران کند‌! ایرانیان بر سرمنافع ملی‌شان باکسی شوخی ندارند./