اژدری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی اردبیل شد

نوبخت اژدری سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل منصوب شد

نوبخت اژدری آتشگاه به عنوان سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل منصوب شد و امروز طی مراسمی، آیین معارفه وی و تودیع مهندس تقی زاده برگزار شد.