انتصاب بخشداران جدید مشکین شهر

بخشداران جدید مرادلو و ارشق مشکین شهر منصوب شدند.

به گزارش اردبیل رسا، مهدی توحیدی به عنوان بخشدار بخش مرادلو مشکینولی فیاضی به عنوان بخشدار بخش ارشق مشکین منصوب شدند.

مهدی توحیدی در ششمین دوره انتخابات شورای شهر، دبیر هیأت نظارت بر انتخابات استان اردبیل بود.