انتخابات مجمع استانی جامعه اسلامی مهندسین استان اردبیل برگزار شد

جامعه اسلامی مهندسین استان اردبیل در پایان مجمع استانی، اعضای اصلی و علی البدل خود برای دو سال آینده را شناخت.

به گزارش اردبیل رسا، جامعه اسلامی مهندسین استان اردبیل در پایان مجمع استانی، اعضای اصلی و علی البدل خود برای دو سال آینده را شناخت.

در این مجمع استانی که به خاطر محدودیت های شیوع کرونا به صورت الکترونیکی برگزار شد اعضای جامعه اسلامی با رای گیری اعضای اصلی و علی البدل خود برای دو سال آینده تعیین کردند.

در این رای گیری به ترتیب سیدغفور آقایی، اسفندیار عطایی، سعید دست افشان، رامین عابدی اصل، سعید برنجی، معرفت قاسمی، روانبخش آگاهی، مهدی افرا، مسعود شیرزاد، حسین مصطفایی، تقی محمدی، مهرداد خلیق، بیژن رنج پور، محمدطهماسبی و نوربخش عباس زاده به عنوان اعضای اصلی و فرامرز کاظمی، اسرافیل بخشعلی زاده، سیدابوالفضل موسوی و شهرام محسنی به عنوان اعضای علی البدل انتخاب شدند.

 

انتهای پیام/