استمرار قلع و قمع بناهای غیر مجاز در زمین‌های زراعی اردبیل

پیرو اجرای احکام تخریب ویلاها و بناهای غیرمجاز اطراف اردبیل در روزهای گذشته، معاون دادستان اردبیل از قلع و قمع ساختمان نمایشگاهی در یکی از روستاهای اردبیل خبر داد.

به گزارش اردبیل رسا، پیرو اجرای احکام تخریب ویلاها و بناهای غیرمجاز اطراف اردبیل در روزهای گذشته، امین رنجبر معاون دادستان مرکز استان از قلع و قمع ساختمان نمایشگاهی در یکی از روستاهای اردبیل خبر داد.

وی همچنین اظهار داشت: درکنار تخریب ساختمان مذکور بناشده در زمین زراعی بدون مجوز تغییر کاربری، از تصرف ۶۵۰۰ مترمربع زمین درجه یک کشاورزی نیز که باشگرد تخلیه نخاله قصد احداث بنای غیرمجاز وجود داشت، پیشگیری و اعاده به وضع سابق شد./