استاندار اردبیل:

اساسنامه منطقه آزاد تجاری – صنعتی اردبیل ابلاغ شد

استاندار اردبیل از تصویب اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری‌ - صنعتی اردبیل در هیأت وزیران و ابلاغ آن توسط معاون اول رئیس‌جمهور خبر داد.

به گزارش اردبیل رسا، سیدحامد عاملی با اشاره به اساسنامه منطقه آزاد اردبیل اظهار کرد: اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری‌ – صنعتی اردبیل در هیأت وزیران تصویب و توسط معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شد.

گفتنی است؛ اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری‌ – صنعتی اردبیل که با امضای محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور ابلاغ شده است، از ۲۵ ماده و تبصره‌های مربوط تشکیل یافته و شامل اصطلاحات، سرمایه، اهداف، ارکان، وظایف و اختیارات مجمع عمومی، هیأت مدیره و مدیرعامل این سازمان است.

در این اساسنامه، اهداف سازمان منطقه آزاد تجاری‌ – صنعتی اردبیل شامل جذب و توسعه سرمایه‌گذاری، تسهیل تولید و تجارت، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات غیرنفتی، توسعه زیرساخت‌های منطقه، ارتقای متوازن اندازه تجارت خارجی، جذب و توسعه فناوری‌های نوین، تنوع بخشیدن به روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز توسعه منطقه با تأکید از خارج و اهداف مصرح در قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، اعلام شده است.

اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری‌ – صنعتی اردبیل پیش از هیأت وزیران، در ۱۴ دی سال جاری به تصویب شورای نگهبان رسیده است.