ارتقای درجه شهرداری‌های خلخال، سرعین و هشجین

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل از ارتقای درجه شهرداری‌های خلخال، سرعین و هشجین خبر داد و گفت: ارتقای درجه شهرداری‌ها براساس جمعیت، موقعیت از لحاظ تقسیمات کشوری و درآمد مستمر و خالص انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری اردبیل رسا، حسن فرضی در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به ارتقای درجه ۳ شهرداری در استان، اظهار کرد: درجه شهرداری خلخال از ۷ به ۸، شهرداری سرعین از ۶ به ۷ و شهرداری هشجین از ۳ به ۴ ارتقا یافته است.وی افزود: ارتقای درجه شهرداری‌ها براساس ۳ شاخص مهم جمعیت شهر، موقعیت شهرداری از لحاظ تقسیمات کشوری و درآمد مستمر و خالص شهرداری انجام می‌شود.مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری اردبیل تصریح کرد: این ارتقای درجه با ابلاغ وزیر کشور و به استناد تبصره ۳ ماده یک آیین‌نامه حقوق و مزایای شهرداران مصوب شده است.