ارائه خدمات اورژانسی دندانپزشکی در بیمارستان امام رضا (ع) اردبیل

۶۵۲ نفر در طول تعطیلات نوروزی در بیمارستان امام رضا (ع) خدمات اورژانسی دندانپزشکی دریافت کردند.

دکتر حامد محسنی راد در گفتگو با خبرنگار اردبیل رسا، اظهار کرد:  واحد دندانپزشکی بیمارستان در جهت خدمت رسانی در ایام تعطیلات نوروزی بصورت شبانه روزی فعال بوده بطوریکه از ۲۴ اسفندماه ۱۴۰۱ تا ۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۲ تعداد ۶۵۲ نفر خدمات اورژانسی دندانپزشکی دریافت کردند.

رئيس بیمارستان آموزشی و درمانی امام رضا (ع) گفت: واحد دندانپزشکی بیمارستان امام رضا (ع) اردبیل همچنان بصورت شبانه روزی فعال بوده و خدماتی از قبیل پر کردن، کشیدن، ترمیم، عصب کشی و همچنین خدمات اورژانسی دندانپزشکی ارائه می دهد.