مدیر جهاد کشاورزی سرعین خبرداد:

اجرای طرح ملی جهش تولید با هدف افزایش تولید در سرعین

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرعین گفت: طرح ملی جهش تولید در مزارع دیم‌زار شهرستان سرعین برای افزایش تولیدات کشاورزی اجرا شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اردبیل رسا، داور داوردان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه طرح جهش تولید در مزارع دیم‌زار در سرعین در حال اجرا می‌باشد به تبیین اهداف این طرح پرداخت و اظهار کرد: این طرح با هدف افزایش تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی، به ویژه در زمینه محصولات دیمی، طراحی و پیاده‌سازی شده است.

وی با اشاره به اینکه محدودیت منابع آبی در مناطق دیمی ایجاب می‌کند تا روش‌های نوین و بهبود فرآیندهای کشاورزی در جهت افزایش تولیدات مورد استفاده قرار گیرند، تصریح کرد: طرح جهش تولید در مزارع دیم زار سرعین، با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های مربوط و روش‌های بهینه‌سازی کشاورزی، به عنوان یک گامی مهم در راستای افزایش تولید و بهره‌وری در بخش کشاورزی در مرحله پیگیری و اجرا قرار دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرعین با اشاره به نظر متخصصان این حوزه خاطرنشان کرد: با اجرای این طرح، استفاده از ادوات کشاورزی کشت مستقیم و مکانیزه، بکارگیری از کودهای پایه و بذرهای بازده بالا و مقاوم به شرایط آب و هوایی دیمی و بهره‌گیری از دانش‌های علمی و فنی روز در کشاورزی انجام می‌شود.

داوردان بیان کرد: با اجرای موفق این طرح، انتظار می‌رود تولید محصولات دیمی در سرعین به صورت ملموسی افزایش یابد و بهره‌وری در مصرف آب و انرژی نیز بهبود پیدا کند. همچنین، این طرح به کشاورزان این منطقه امکان می‌دهد تا با استفاده از روش‌های بهینه کشاورزی و تولید پایدار، درآمد و سود خود را افزایش دهند.

وی تاکید کرد: با توجه به اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد سرعین و نیاز به تولید محصولات کشاورزی برای تأمین نیازهای استان، طرح جهش تولید در مزارع دیم‌زار سرعین به عنوان یک راهبرد منطقی در توسعه پایدار این منطقه مطرح است که امید آن می‌رود با اجرای موفق این طرح، تولید محصولات دیمی در سرعین به سطح بالاتری افزایش خواهد یافت.

مدیرجهاد کشاورزی شهرستان سرعین در پایان با تاکید بر ضرورت تغییر نگرش رفتاری از کشت تمام سنتی به کشت مکانیزه و یاری به کشاورزان زحمت کش در این خصوص گفت: در این حوزه برخی از اقدامات حمایتی نیز توسط همکاران ما به صورت عملیاتی صورت گرفته است؛ به طور مثال زارعی که به علت نداشتن دستگاه کارنده توان کشت مکانیزه گندم و جو دیم را نداشت با پیگیری کارشناس مربوطه، دستگاه کارنده کشت مستقیم و مکانیزه از سایر روستاها، زمین‌های سایر زارعین را نیز به صورت مکانیزه کشت می‌کنند./