اتمام حجت دادستان اردبیل با مدیران دستگاه‌های استانی در خصوص عمل به وظایف قانونی

دادستان اردبیل گفت: اجازه ظهور و بروز فساد و گسترش بسترهای فسادزا به بهانه نشاط اجتماعی را نمی‌دهیم و از هرگونه نشاط با رعایت محدودیت‌های شرعی حمایت می‌کنیم.

به گزارش اردبیل رسا، دادستان مرکز استان اردبیل در جلسه بررسی برنامه‌ها و عملکرد دستگاه‌های استان در خصوص عفاف و حجاب، با انتقاد از عملکرد قرارگاه استانی و ناکافی دانستن اقدامات صورت گرفته، عادی انگاری آسیب‌ها و جرایم را از آفت‌ها و درعین حال تهدیدهای حوزه‌های مختلف مدیریتی دانسته، افزود: بدخواهان و هنجارشکنان به‌دنبال از بین بردن قبح گناه و اعمال زشت و ناهنجاری‌ها در جامعه هستند که این عادی انگاری‌های برخی مسئولان درقبال مفاسد و نارسایی‌ها، دقیقا در تکمیل سناریوهای همان بدخواهان و دشمنان قرار می‌گیرد.

دادستان اردبیل؛ هرگونه بی‌تفاوتی، محافظه‌کاری و مسامحه در مدیریت بخش‌های مختلف را غیرقابل پذیرش دانسته، اظهار داشت: هر مسئول و مدیر در جامعه اسلامی، اصلاح، تذکر و تحول را باید از خود شروع کند و تا خود، عامل نباشد، گفتار و مطالبه و پیگیری از دیگران بهره و نتیجه‌ای نخواهد داشت.

آفاقی از ایجاد شعبه ویژه‌ای در دادستانی مرکز استان خبر داده، افزود: بازرسان و نمایندگان ویژه دادستانی از ماه آتی، بر عملکرد دستگاه‌های مختلف در موضوعات گوناگون، طی بازدیدهای نامحسوس میدانی، نظارت خواهند نمود و هرگونه ترک وظایف قانونی مورد تعقیب قضایی و پیگیری از طریق شعبه ویژه رسیدگی به جرایم مدیران دادستانی مرکز استان خواهد بود.

دادستان اردبیل، آحاد مردم استان را به مطالبه‌گری و حساسیت در قبال جریانات و اتفاقات فراخوانده، بر احیای فریضه الهی امر به معروف و نهی از منکر در جامعه و ارتقای احساس مسئولیت اجتماعی تاکید کرد.

وی با اشاره به گزارش‌های واصله در خصوص ناهنجاری‌ها و وضعیت بدحجابی و بی‌حجابی در برخی اماکن عمومی و مطالبه خانواده‌ها از دادستانی برای پیشگیری و برخورد، از دستگاه‌های متولی به ویژه نهاد‌های فرهنگی خواست تا به وظایف قانونی خود عمل نمایند.

آفاقی ادامه داد: اجازه ظهور و بروز فساد و گسترش بسترهای فسادزا به بهانه نشاط اجتماعی را نمی‌دهیم و از هرگونه نشاط با رعایت محدودیت‌های شرعی حمایت می‌کنیم.

گفتنی است؛ هریک از مدیران حاضر در جلسه به بیان برنامه‌ها و راهکارهای خود در خصوص گسترش عفاف و حجاب پرداختند و مقرر شد از ابتدای بهمن ماه طرح ویژه‌ای در این‌خصوص به ویژه کانون‌های ترویج بی‌حجابی در استان اردبیل اجرا شود./