نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خبرداد:

آمادگی تامین اجتماعی برای پوشش بیمه‌ای 120 هزار کارگر ساختمانی

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی از آمادگی لازم برای پوشش بیمه‌ای یک میلیون و دویست هزار کارگر ساختمانی در طول مدت دو سال برخوردار است تاکید کرد که اگر آمار این کارگران افزایش پیدا کند باید بازه زمانی برای اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی را افزایش دهیم.

به گزارش اردبیل رسا، ولی اسماعیلی در پاسخ به اینکه اگر اصلاح ماده 5 قانون بیمه کارگران ساختمانی در مجلس به تصویب برسد سازمان تامین اجتماعی به چه نحوی 14 هزار میلیارد تومان اعتبارات لازم برای این بخش را تامین می‌کند در حالیکه با 8 هزار میلیارد کسری بودجه مواجه شده است، گفت: اجرای این قانون به بیش از 14 هزار میلیارد تومان اعتبارات نیاز دارد ضمن اینکه ما در این اصلاحیه آوردیم که تمام یک میلیون و دویست هزار نفر کارگر ساختمانی باید در یک پروسه دو ساله توسط سازمان تامین اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.

نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی پذیرفته است که به شرط اینکه این مصوبه نهایی شود در مدت دو سال توانایی اجرای این قانون برای یک میلیون و دویست هزار نفر کارگر ساختمانی را دارد و محاسبات لازم در این زمینه را انجام داده است.

نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: البته اگر آمار کارگران ساختمانی به بیش از یک میلیون و دویست هزار نفر برسد، سازمان تامین اجتماعی برای اجرای این مصوبه نیاز به زمان بیشتری خواهد داشت، بنابراین چنانچه آمار این کارگران افزایش پیدا کند باید بازه زمانی برای اجرای این قانون را نیز افزایش دهیم.

پایان پیام/