آزادسازی 610 زندانی جرائم غیر عمد و مالی توسط آستان قدس رضوی

بنیاد کرامت رضوی طرح پویش نذر امام رضا ( ع ) در خصوص آزاد سازی زندانیان جرایم مالی و غیر نقدی از تاریخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و چهارصد تا ابتدای یگ هزار و چهار صد و دو ( سال جاری ) با مشارکت « آستان قدس رضوی » – « ستاد دیه » – « مجموعه اِعسار و مشارکت سایر نهادها » و « رضایت شاکیان » در 24 استان از میهن اسلامی اجرا شد.

به گزارش اردبیل رسا، بنیاد کرامت رضوی طرح پویش نذر امام رضا ( ع ) در خصوص آزاد سازی زندانیان جرایم مالی و غیر نقدی از تاریخ پانزدهم مهر ماه یک هزار و چهارصد تا ابتدای یگ هزار و چهار صد و دو ( سال جاری ) با مشارکت « آستان قدس رضوی » – « ستاد دیه » – « مجموعه اِعسار و مشارکت سایر نهادها » و  « رضایت شاکیان » در 24 استان از میهن اسلامی اجرا و در ازای پرداخت بدهی معادل 319/767/250/076 تومان  610 تن از زندانیان جرائم مالی و غیر عمد به عبارتی 414 پدر و 196 مادر آزاد و در سایه سار مهر رضوی به آغوش گرم خانواده هایشان بازگشتند.

گفتنی است اوّلا” این سنّت حسنه به همّت والای مجموعه های فوق الذّکر کماکان استمرار داشته ثانیا” اطلاعات کامل مربوط به این گزارش در فرم ذیل درج شده است./